- Cem 4 - Ulusal Yapı

TR/ EN  

  info@ulusalyapi.com

  0216 455 86 63

Hidrasyon ısısı düşük olduğu için, kütle beton dökümlerinde; Çimento içerisinde mevcut olan ve zamanla artan serbest kirecin puzolan içindeki alüminyumla birleşerek daha mukavim plastik beton elde edilmesi, asitli, karbonatlı, sülfatlı suların kemirici tesirine karşı mukavim olması nedeniyle köprü, baraj, kanal ve drenajlarda,Azot, amonyum gazları, amonyum tuzları, sülfatlar ve diğer kimyasalların etkisinden korunmak için zirai depo ve silo betonlarında kullanılan çimento tipidir.