- Kurumsal - Ulusal Yapı

TR/ EN  

  info@ulusalyapi.com

  0216 455 86 63

Kalite Politikamız

 • Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar.
 • Konularında bilgili, deneyimli, dürüst ve çalışanlarına sevgi dolu bir üst kadronun altında; öğrenmeye açık, çok çalışmanın erdemine inanan ve temel bilgileri sağlam, geniş bir teknik kadroya sahiptir.
 • Müşterilerine istediği şartları ve yasal mevzuat şartlarını sağlayan, hep aynı kalitede ürünleri tedarik ettiğinin güvencesini verir ve sistemi etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini arttırır.
 

Çevre Politikamız

 • Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.
 • Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
 • Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar; hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.
 • Kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için çevreye vereceği zararlı bir etki söz konusu olursa tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.
 

Misyon ve Vizyonumuz

Misyon Bulunduğu sektörlerde satış ve sevkiyatı en iyi hizmet kalitesiyle müşterilerine sunarken, kurumsal ve ilkeli yaklaşımıyla fark yaratmak     Vizyon Çağdaş, yenilikçi ve dinamik yapısıyla var olduğu sektörlerde daima en iyisini yapmaya çalışarak çalışanına, müşterilerine ve ülkesine katma değer sağlamak

Hakkımızda

Sektörünün lider üreticilerinden tedarik ettiği hammadde ve inşaat malzemelerini, kendi lojistik ağıyla, bayileri aracılığıyla iç piyasaya dağıtımını gerçekleştirmektedir. Ayrıca Çin'deki irtibat ofisi aracılığıyla uzakdoğudan sektörün ihtiyaç duyduğu hammaddeleri stoklayıp, ithalatını gerçekleştirip, iç piyasaya satışını yapmaktadır. Bunların yanında güçlü ihracat ekibiyle Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu Ve Türki cumhuriyetlerde ihracat faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 • Yaralanmaları ve sağlık sorunlarını önlemek için her türlü önlemi alır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetimini ve İSG Performansını sürekli geliştirir.
 • Çalışan tüm personelin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapar, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.
 • Faaliyetleri sırasında tüm çalışanlarını ve faaliyetlerinden etkilenebilecek diğer kişileri, iş ile ilgili yaralanma ve hastalıklardan korur.
 • Çalışanları ile ilgili olarak kendisinin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlar.